جعبه سازی

برای دسته بندی جعبه های مقوایی اصولا از طریق جنس و کیفیت مقوای مصرفی اقدام می کنیم و هر یک از این دسته ها در صنعت به خصوص خود به کار گرفته شده و بنا بر خصوصیات و قیمت تمام شده تعیین می گردد.

جعبه مقوایی پشت طوسی :

مقوای مصرفی در جعبه سازی بر اساس سفارش مشتری، وزن کالا و فاکتور های دیگر انتخاب می شود. این جعبه ها در وزن های 230-250-280-300-350-400-500-گرمی و از مقوای پشت طوسی تولید می شود.

جعبه مقوایی پشت سفید : 

این جعبه مقوایی در نمونه هایی مورد استفاده قرار می گیرد که داخل آن قابل مشاهده است و داخل جعبه را روکش سفید رنگ پوشانده است. جعبه ی مقوایی پشت سفید در وزن های 230-250-280-300-350-400-500-گرمی تولید می گردد. این جعبه ها نسبت به جعبه های مقوایی پشت طوسی از وضعیت بهداشتی و ظاهری مناسب تری برخوردار است  و برای جعبه سازی اقلام بهداشتی و غذایی بیشتر مورد استفاده است.

جعبه مقواییجعبه ی مقوایی ایندر برد :

این جعبه ی مقوایی از ساختار خاصی برخوردار است به طوری که بافت داخلی سفید رنگ و سطوح سفید رنگ در دو سمت مقوا، ساختار بخصوصی را به این جعبه مقوایی بخشیده است و به همین دلیل تولید جعبه های مصرفی در مواردی همچون مواد غذایی خاص، محصولات آرایشی و بهداشتی، محصولات دارویی و کالاهایی از این دسته را در شرایط خوبی قرار داده که از اهمیت بسیار زیادی از لحاظ بهداشت بسته بندی دارا می باشد. این جعبه های مقوایی نیز در وزن های 250-275-300-350-400-گرمی به تولید رسیده است.

جعبه مقوایی گلاسه  : 

نوعی دیگر از جعبه های مقوایی ست که در وزن های 200-250-300-گرمی به مرحله تولید می رسد. در هر دو سمت این مقوا ساختار برابری وجود دارد و از شرایط فوق العاده ای برای ساخت جعبه های بهداشتی با کیفیت در سطح های مختلف مانند جعبه ی مقوایی ایندربرد می باشد و به دلیل ساختاری و همچنین به دلیل انباشته شدن جرم بالا، نرم تر و نازک تر به نظر می آید .

نکته های اساسی در طراحی جعبه :

  1. انتخاب طرح صحیح جعبه و رسم مهندسی و فنی قالب آن
  2. طرح قالب را به کمک متخصص بسته بندی  و نمونه های آن در بازار جعبه سازی انتخاب کنید.
  3. ترسیم فنی مهندسی طرح انتخاب را از جعبه سازان بگیرید.
  4. طرح خوب و موثر باید امکان تولید با داشته های موجود که باعث ایجاد ارتباط میان مصرف کننده با کالا شده و در فروش کالا بسیار مناسب و موثر است .
  5. تهیه ی ماکت در اندازه ی اصلی با کاغذ مصرفی واقعی، به منظور مدیریت و کنترل فنی مهندسی و هنری کار، فاکتوری با اهمیت است .