کاغذ فلوتینگ

اگر نگاهی به کارتن های اطراف خود بیاندازیم متوجه می شویم که در اکثرا کارتن هایی که برای اجسام سنگین استفاده شده و نیاز به کارتن مقاوم دارند یک لایه تا دولایه کارتن کنگره ای استفاده شده است. این کاغذ واسطه کاغذ فولتینگ نامیده می شود که از خشک کردن ضایعات کشاورزی به دست می آید و موجب محکم شدن و انعطاف پذیری کارتن می شود.

تولید کاغذ فلوتینگ :

صنعت کاغذسازی 100 سال پس از میلاد در کشور چین شروع شد. در آن زمان از خیساندن پوست داخلی خیزران و سپس صاف کردن سوسپانسیون خمیر روی یک توری با منفذه های ریز، نمدی از الیاف به دست می آورند. بعد از فشرده سازی و خشکاندن آن الیاف ، برای نوشتن استفاده می کردند.

با توجه به اینکه از کارتن برای بسته بندی استفاده می شود و این میزان مصرف تابعی از میزان تولید است کشور هنوز به سطح خود کفایی در تولید کارتن نرسیده است و طرح های مختلفی برای رسیدن به این خودکفایی از طرف اندیشمندان این صنعت مطرح گردیده است. یکی از اجزای اصلی در تولید کارتن کاغذ فلوتینگ است. از طرفی این کاغذ یک کالای واسطه است و به طور مستقیم به مصرف کننده نهایی ارائه نمی شود و مصرف اصلی آن در کارخانجات تولید کارتن به عنوان لایه میانی تولید کارتن است. کاغذ فلوتینگ استحکام مورد نظر را به مقوای کارتن می دهد.

کاغذ فلوتینگ

کاربرد کاغذ فلوتینگ

مصرف عمده این کاغذ در کارخانجات کارتن سازی است چون یک کالای مستقل نیست و به عنوان یک کالای واسطه در تولید کارتن استفاده می شود. استفاده از کاغذ فلوتینگ باعث جلوگیری از ترک خوردگی و پارگی کارتن می شود. ساختار کنگره ای لایه فلوتینگ باید به گونه ای باشد که نیروهای وارده به کارتن را بطور یکنواخت پخش نماید. وزن پایه لایه میانی کنگره‌ای بین 180-112 گرم بر متر مربع است. 

کارتن 3 لایه

این نوع مقواها در سه کلاس  E فلوت ،B  فلوت و C  است که تفاوت این سه کلاس در اندازه گام فلوتینگ است. مثلاً در جعبه های سینگل فیس ، جنس زیره دارای دولایه شامل فلوتینگ و فیس است که سطح لمینت شده به عنوان لایه سوم بر روی فلوتینگ قرار گرفته و سه سطح را تکمیل میکند.

4 دسته انواع فلوت (کنگره) :

 دسته اول : کاغذ فلوتینگ نوع A

ارتفاع هر کنگرهتعداد کنگره ها
5/4 تا 5 میلی متر105 تا 125 عدد در هر متر

این نوع فلوت به علت ارتفاع بالای کنگره هایش مقاومت فشاری بالاتری دارد و از مقاومت زیادی برخوردار است. مقاومت پایین در برابر له‌شدگی به همراه ضخامت حداکثر باعث می‌شود تا هنگام نیاز به مقوای ضربه‌گیر، مقوای با این الگو مفیدترین باشد.

 دسته دوم : کاغذ فلوتینگ نوع B

ارتفاع هر کنگرهتعداد کنگره ها
2/1 تا 2/9 میلی متر125 تا 150 عدد در هر متر

این نوع کنگره از مقاومت قابل ملاحظه ای در برابر له شدگی برخوردار است.

دسته سوم : کاغذ فلوتینگ نوع C

ارتفاع هر کنگرهتعداد کنگره ها 
3/5 تا 3/7 میلی متر120 تا 145 عدد در هر متر

از لحاظ تاریخی الگوهای A و B قبل از C ایجاد شده‌اند، به همین جهت از نظر ترتیب الفبایی نیز الگوی C سومین الگوی کنگره‌ها است، در حالی که ویژگی‌ها و مشخصه‌های این الگو را در جایی بین دو الگوی A و B قرار می‌ گیرد . فلوت C به علت داشتن بهترین مشخصه کنگره A که مقاومت بالا در برابر فشار از بالا به پایین و کنگره B که مقاومت در مقابل له شدگی بالا است را باهم داراست الگوی خوبی به شمار می رود به طوری که گاها بعد از فلوت A به این نوع فلوت تمایل بیشتری وجود دارد.

دسته چهارم : کاغذ فلوتینگ نوع E

ارتفاع هر کنگرهتعداد کنگره ها
1/1 تا 1/6 میلی متر290 تا 320 عدد در هر متر

این نوع کنگره بیشترین مقاومت در مقابل له شدن را داراست و به علت سطح صاف آن برای انجام امور چاپی بسیار مناسب است. برای بسته بندی های کوچک و تولید کارتن های بچه از این نوع فلوت استفاده می شود. این مقوا دارای کمترین ضخامت بوده و موجب می‌شود که‌این مقوا برای ساخت جعبه‌هایی با نیاز به مقاومت بالا در برابر فشار از بالا به پایین (عمودی) مناسب نباشد.

خط تولید آریس پک برای تهیه کارتن های مرغوب از بهترین کاغذ فلوتینگ با گام مناسب استفاده کرده و همواره در زمینه تولید کارتن پیشتاز است.